PRISTATYMAS Į:

 

Grąžinimas

1.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos Pardavėjui per 14 dienų, jei Pirkėjas Prekės nenaudojo ir turi šios prekės pirkimo dokumentą. Panaudotą kokybišką Prekę Pirkėjas gali grąžinti tik gavus Pardavėjo rašytinį sutikimą apie Prekių priėmimą. Šalys susitaria, kad kitos Prekių grąžinimo sąlygos vykdomos taip kaip tai numato LR Civilinis kodeksas ir Prekės įsigijimo metu galiojusios Mažmeninės prekybos taisyklės.

1.2. Prekių gražinimas vykdomas Pirkėjui išrašant grąžinimo aktą, nurodant tokias pačias prekių kainas, kokiomis šios buvo pirktos (įvertinus pritaikytas nuolaidas, akcijas, kreditines sąskaitas) ir PVM sąskaitos-faktūros datą bei numerį.

1.3. Kai Pirkėjas nesumoka už prekes ilgiau nei numatyta šioje Sutartyje arba apmokėjimui pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje, Pardavėjas be atskiro įspėjimo gali pareikalauti grąžinti visas neapmokėtas prekes, o Pirkėjas turi jas grąžinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pareikalavimo gavimo dienos.

1.4. Grąžinamoms Prekėms Pardavėjas išrašys kreditinę sąskaitą faktūrą, o Pirkėjas Debetinę sąskaitą faktūrą (jeigu jam privaloma pagal teisės aktus).

 

Kilus klausimams, kreipkitės į savo regiono vadybininkę.